wagrain - hotel alteschmiede - wagrain
hotel alte schmiede - wagrain
deutsch english dansk
hotellet - wagrain priser forsporgsel/booking wagrain udflugsmal links imprint
wagrain restaurant - wagrain
wagrain
Impressum:
Alte Schmiede - das kleine Hotel

Manuela Kössler
Alte Schmiede*** das kleine Hotel
Museumsgasse 1
A- 5602 Wagrain

Tel.: +43 (0) 6413 / 83 41
Fax: +43 (0) 64 13 / 83 41-20
E-Mail: info@schmiede.at

UID: ATU 62 90 59 03

Web-Design:
redfloor - werbeagentur - www.redfloor.at

anreiseplan - hotel alte schmiede - wagrain

 

Ansvarsfraskrivelse:

1. Online indhold
Forfatteren er ikke ansvarlig for aktualitet, korrekthed, komplethed eller kvalitet af materialet på denne hjemmeside. Ansvarsmæssige krav overfor forfatteren mht. skade af materiel eller immaterial art, som skyldes brugen af enhver information fra hjemmesiden, herunder ukomplet eller ukorrekt information, vil derfor blive afvist, medmindre forfatteren påviseligt gør sig skyldig i grov uagtsom adfærd.
Alle tilbud er ikke-bindende og uden forpligtelse. Forfatteren tager forbehold for at dele af sider eller hele publikationen kan udvides, ændres eller delvist og helt slettes eller til tider helt undlades at blive opdateret uden særlig forudgående bekendtgørelse.

2. Referencer og links
Forfatteren er ikke ansvarlig for indholdet på underliggende internetsider ("links"), medmindre han har fuld viden om deres indhold og ville være i stand til og har de tekniske forudsætninger for at afholde besøgende fra at se sådanne sider med ulovligt indhold.
Forfatteren erklærer hermed, på tidspunktet hvor linkene blev oprettet, ikke at have viden om illegalt indhold på de pågældende sider. Desuden har forfatteren ingen indflydelse på den aktuelle eller fremtidige udformning, indholdet eller ophavsrettighederne på sider, der er linket eller refereret til på forfatterens sider, hvorfor denne udtrykkeligt fratager sig alt ansvar for indhold på underliggende sider, som er ændret efter tidspunktet, hvor linkene blev oprettet. Dette er gældende for alle links og referencer ligesom materiale eller meddelelser, som er offentliggjort af brugere af diskussionsfora, gæstebøger eller mailinglister oprettet af forfatteren på denne side.
Hvis nogen skade skulle ske som følge af brugen af oplysninger præsenteret heri, hvad enten ulovlig, fejlagtig eller ufuldstændig, er det kun forfatteren til de pågældende sider, der er ansvarlig, ikke den der har linket til dem.

3. Ophavsret og varemærker
Det har været forfatterens hensigt at respektere ophavsretten til det anvendte materiale i publikationen samt så vidt muligt at anvende eget materiale og benytte sig af materiale, der ikke er beskyttet af ophavsretter. Ejendomsretten til alle varemærker eller andre forbeholdte mærker, til hvilke der henvises på denne hjemmeside eller igennem tredjepart, tilkommer de respektive mærkeindehavere og er uindskrænket underlagt reglerne for ophavsret.
Den simple anvendelse af et varemærke udelukker ikke, at det ikke er retmæssigt beskyttet af en tredjepart!
Ophavsretten til materiale offentliggjort af forfatteren selv, bliver i dennes besiddelse. Det er ulovligt at anvende eller kopiere sådant materiale i andre elektroniske eller trykte publikationer uden forudgående tilladelse fra forfatteren.

4. Beskyttelse af persondata
Såfremt personlige eller firmaoplysninger videregives (e-mailadresser, navne, adresser) i forbindelse med denne hjemmeside, sker dette på udtryklig frivillig basis. Anvendelsen af og betalingen for de ydelser, der tilbydes på denne side, er såvidt teknisk muligt og rimeligt også tilladt uden angivelse af personlige oplysninger eller ved benyttelse af anonyme data eller et pseudonym.

5. Ansvarsfraskrivelsens retslige styrke
Denne ansvarsfraskrivelse må ses som en del af det internettilbud, der blev henvist fra. Hvis sektioner eller individuelle formuleringer i denne tekst ikke er lovmæssigt korrekte, er indholdet eller validiteten af de andre dele upåvirket af dette faktum.


wagrain - hotel alte schmiede

 

e-mail - alte schmiede - wagrain redfloor - werbeagentur